Plán práce

Tento týden:

Matematika - násobení dvojciferným číslem s nulou tj. 20, 30 ..., násobení dvojciferným číslem, geometrie - opakování, nové - úhly, PS str. 32-33 komplet, 35/4 dva řádky DÚ

Český jazyk - opakujeme - shoda přísudku s podmětem, slovní druhy, nové - číslovky - PL v sešitu (druhy, skloňování) ČJ - uč. 129, 131

Vlastivěda - písemné opakování 

                   - pondělí - nerostné bohatství ČR, průmysl ČR, Životní prostředí

                   - čtvrtek - Lucemburkové, gotika, život ve středověku

Příští týden uč. str. 36-40 (písemné opakování pátek Husité - Jagelonci)

Přírodověda - příští týden písemně (Lidská obydlí, Park)